hu en

Dr. Oláh Zoltán

Dr. Oláh Zoltán, a morfint leváltó USA szabadalmak felfedezője, az Acheuron Kft. és a Nefelejts B2B Kft. tudományos igazgatója és tulajdonosa, eddig több mint 10 hazai és nemzetközi K+F+I pályázat eredményes végrehajtásával bizonyította alkalmasságát egészségipari projektek vezetésében, úgy itthon, mint külföldön,.

Dr. Oláh vezetőként nem egyszerűen csak tudós és ötletgazda, de képes álmait, tudományos elképzeléseit tudománypolitikai, nemzetgazdasági és pénzügyi szempontból is hathatós érvekkel alátámasztani és megvalósítani. Tudományos karrierjét, mint az élettudományok legfiatalabb kandidátusa 1988-tól 16 éven át az USA világvezető egészségügyi intézetében, a National Institutes of Health (NIH, Bethesda, MD, USA) egyik vezető kutatójaként építette. Ott dolgozta ki az USA kormány finanszírozásában a laborasztaltól a betegágyig vitt ("bench-to-bedside", B2B), USA szabadalmakkal is védett, természetes növényi alapú (Euphorbia Resinifera - RTX) morfint leváltó fájdalomcsillapító "molekuláris idegsebészeti" eljárásait (1, 2, 3), amelyeket szeretne honosítani és egyben kiterjeszteni az életet fenyegető, orvos által már nem műthető molekuláris metasztázis sebészeti irányokba.

Dr. Oláh Zoltán eddig 3 USA-szabadalom felfedezőjeként vált a morfin leváltását célzó molekuláris sebészeti irány megalapítójává, névadójává és a világban elismert tudományos egyéniségévé. B2B, a felfedezéstől az arra rászoruló betegekig vitt, költségkímélő, közhasznú tevékenységét fémjelzi az a tény is, hogy az NIH klinikai kipróbálás II-fázisában mára már 45 morfin rezisztens rákos fájdalomban szenvedő betegen nagy sikerrel alkalmazták a gyökeresen új molekuláris idegsebészeti eljárásait.

Hazatérése után, 2004-ben, vásárolta meg az Acheuron Kft elődjét és alakította ki a cég jelenlegi egyetemes élettudományi tudásra alapozott "evidence-based, state-of-the-art" gyógyszerfejlesztői profilját.

Dr. Oláh társszerzője 79 nemzetközi folyóiratban megjelent közleménynek (impakt faktor: 260+, független nemzetközi idézetsége: 2100+), egyben az USA-ból Marie Curie reintegrációs pályázat segítségével hazatelepülve az MTA SZBK Biokémiai Intézet Molekuláris Sebészeti Egységének (MSU) alapítója. Jelenleg docens a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetében, ahol feladata egy élvonalbeli molekuláris biológiai és biokémiai laboratórium kiépítése.

Az Acheuron BioDjinnTM bioinformatikai tudástárai, 2005-ös alapításuk óta, több hazai felfedezésű hatóanyag, pl. az így alaposan megismert célfehérjére szelektív fájdalomcsillapító és gyulladás gátló gyógyszerjelölt, vagy az ún. plakk-betegségeket előídéző mechanizmusok felfedezését is nagyban megkönnyítette, amelyek jelenleg ellátatlan betegeken segíthetnek majd. Az Acheuron számos pályázattal támogatott és sikeresen végrehajtott projekttel büszkélkedhet, és nem csak az új, szelektív fájdalomcsillapítók felfedezése, de a sejtbiológia, génterápia területén is jelentős haladást ért el az elmúlt 10 évben.

Dr. Oláh Zoltán megvalósítandó tervei

A jövőben Dr. Oláh több bevált konzorciumi partnerével ki szeretné terjeszteni a "molekuláris idegsebészeti paradigmát" az életet fenyegető áttétes daganatok molekuláris ráksebészetére is. Az Acheuron a molekuláris metasztázis sebészeti projektjének megvalósítása során, a BioDjinnTM-nek, egy bioinformatikai IT-csúcstermékének sikerére alapozva a felfedezőt, a transzplantációt végző orvost, és egyetemesen az őssejt kutatást segítő BioGNOZISTM adatbázis alapjait is leteszi. A bioinformatikai módszerek széleskörű, az oktatást is érintő elterjesztése elvezethet végre a magyar közösségi köldökzsinór-vérbank megalapításához is. Így a HORIZON 2020 EU-s és a magyar, norvég és svájci alapokból államilag is támogatható K+F+I igényei ugyancsak integrálhatóakká válhatnak a BioGNOZISTM adatbázis építési, az IT-platformot célzó bővítésekkel, amelyben az Acheuron az állam pályázó partnere lehet a sikeres megvalósításban.

A gén és sejtterápiák határokon átívelő megnyílási lehetőségével a KRIO magán őssejtbank cégcsoporttal való együttműködés eredményeképpen jelentős sejtvonal és online tudásexportőrré léphetnek elő, ami egyre növekvő valutabevétellel is kecsegtet. Különös tekintettel a biotechnológiai ipar szomszédos országokban tapasztalható alulfejlettségére, Magyarország piacvezető tudás-hatalommá válhat Közép-Európában, de a Visegrádi 4-ek között is.

A magyar bioinformatika, valamint sejt és molekuláris biológiai kapacitásaink kiszélesítése versenytársak és túlzott tőkeigény nélküli piacnyitást tesz "itt és most", "jó helyen, a jó időben" lehetővé. Exportra termelő állami megrendelésekkel kiszélesíthetjük a hazai, a Dél-alföldről, Csongrád megyéből kiinduló tudományos technológiai forradalmat, amely 4-5 év alatt kiterjeszthető az egész Európai Unió területére. Így segítve a különleges minőségű, USA szabadalmakkal és klinikai kipróbálásokkal igazolt, molekuláris sebészeti felfedezések bevezetését, bioinformatikai tudásra alapozott kiterjesztését és eladhatóságát is az egész Eurázsiai gazdasági régióban, valamint a világ más országaiban. A bioinformatikai katalízis a HORIZON2020, az európai gyógyszerfejlesztésre szánt IMI K+F+I támogatások elnyerési esélyét is vitathatatlanul növeli, amelyek hazai hasznosulása a magyar egészségipar lábra állásában fölöttébb kívánatos cél. Mivel közép-Európában ma már sokkal nehezebb növekedést elérni hagyományos gyógyszerekkel, az eddig iparjogvédelmi szempontok miatt elhanyagolt, nehezen vagy egyáltalán nem szabadalmaztatható, de kiváló természet adta hatóanyagok, őssejtterápiák előtt is meg kell nyitni a piacra vitel lehetőségét az un "orphan drug" megadásával, különösen a jelenleg ellátatlanul maradt betegek kezelése érdekében.

Az Acheuron megfelelő szintre beárazott, kulcsra kész, évenként frissíthető gyógyszerhatóanyag és őssejt felfedező technológia-tudástárával a magyar egészségügy szerves, hosszútávon fenntartható együttműködő partnerévé nőheti ki magát, mert olyan tudás birtokába jutott, amelyet elsősorban a közösségi indíttatású egészség megőrzésben és gyógyításban lehet legjobban kihasználni és célzatosan továbbfejleszteni. A BioDjinnTM tudástár építő IT-platform a gyógyszerfejlesztési adatok bevitelét, rendezését és a legkülönfélébb élettudományi projektek során képződő integrált tudás menedzselését célozza és segít a bioinformáción alapuló egészségipari döntések meghozatalában.

Dr. Oláh Zoltán a médiában (válogatás)

Célzott nolekulák ( PDF)

A gének nem halnak meg ( PDF)

Mennyit ér a csiszolatlan gyémánt?

Magyar eljárás krónikus fájdalom ellen

Kutyatej - fájdalomcsillapító

Új fegyver a fájdalom ellen

Felperzselt idegek

Mit ér a tudós, ha magyar? (video)